Welkom op de website van PvdA Waadhoeke

Dit is de website van de PvdA afdeling Waadhoeke, de nieuwe naam voor de afdelingen het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en de dorpen Baaijum, Spannum, Welsrijp en Winsum van de gemeente Littenseradiel.


SAM Waadhoeke: lijsttrekker is Govert Geldof uit Hitzum.

door Mark de Lange op 13 september 2017

Gisteren, 12 september, was de 2e Algemene Ledenvergadering van SAM Waadhoeke, de nieuwe progressieve politieke partij in de nieuwe gemeente Waadhoeke. SAM Waadhoeke is een initiatief tot politieke samenwerking van PvdA, D66, Groen Links en Werkgroep het Bildt. Er waren 42 leden op komen dagen om aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen. Tijdens

lees verder »

SAM Waadhoeke: Stand van zaken en vooruit!

door Mark de Lange op 17 juli 2017

Op de 1e Algemene Ledenvergadering van SAM Waadhoeke, gehouden op 27 juni in Schingen, hebben de leden het bestuur gekozen. Dit bestaat uit: Hans Flaman – voorzitter, Nelleke van Dooremalen – secretaris, Dukkie van der Ploeg – penningmeester, Lies Melchers – lid, Syddo de Jong – lid.   Het concept voor het verkiezingsprogramma is bijna

lees verder »

PvdA het Bildt: Jaarrekening 2016

door Sjoerd Simon Kuipers op 17 juli 2017

Een historisch moment bij de behandeling van de jaarrekening 2016 van de gemeente het Bildt. Het was de laatste jaarrekening, die deze Raad nog moest behandelen. De jaarrekening over 2017 wordt behandeld door de nieuwe Raad van de gemeente Waadhoeke. Het resultaat over 2017 was positief. Er wordt zelfs een deel van de afvalstoffenheffing teruggestort

lees verder »

Nieuws uit de PvdA-fractie in Menameradiel

door Sjef van der Lubbe op 11 juni 2017

Op 1 juni was er Raadsvergadering in Menaam. Enkele interessante punten: De Friese gemeenten, de provincie en it Wetterskip kopen gezamenlijk hun energie in via de Stichting SOVF. Naar aanleiding van een aantal persberichten, dat we ‘sjoemelstroom’ inkopen, heeft de PvdA-fractie eerder al een motie ingediend. We willen dat de groencertificaten afkomstig zijn uit Nederland,

lees verder »

Uit het Wetterskip

door Henni van Asten op 3 april 2017

Onlangs hebben we in het Wetterskip het actieplan emissies vastgesteld. Daarin staan de belangrijkste keuzes voor het tegengaan van vuiligheid in het water. In 2017 wordt het actieplan uitgewerkt in een uitvoeringsnota en kan de uitvoering ter hand worden genomen. In ons verkiezingsprogramma hebben we onze zorgen geuit over het gebrek aan waterbewustzijn in ons

lees verder »

PvdA Waadhoeke: Ledenvergadering van 23 maart 2017

door Hanny Risseeuw-Keiser op 27 maart 2017

Op 23 maart 2017 is onze ledenvergadering gehouden in De Posthoorn in Dronrijp. Er waren zo’n twintig leden aanwezig.   Tijdens de vergadering werd door de voorzitter, Freerk van der Hauw, afscheid genomen van Marja van der Meer uit de actieve politiek. Zij vertrekt als Statenlid en wordt raadsgriffier op Schiermonnikoog. Met een bos bloemen

lees verder »

Het eerste nummer van It Reade Waadboekje is uit.

16 maart 2017

It Reade Waadboekje 2017 01

lees verder »